درگاه پرداخت بانکی شتاب

ParHost.net Pay پرداخت هزینه خدمات با عابربانک و شبکه بانکی شتاب و شاپرک در گروه فنی مهندسی پرهاست

برای پرداخت هزینه، شارژ و تمدید سرویسهای پیامکی ۵۰۰sms.ir و خدمات هاستینگ و ثبت دامنه های گروه فنی مهندسی پرهاست میتوانید از این درگاه معتبر بانکی استفاده کنید

تومان

لطفا پس از واریز وجه ، مشخصات واریز و توضیحات درخواست را به شماره ۰۹۱۲۳۸۴۴۴۱۲  و یا ایمیل info@60sms.ir ارسال نمایید

برای خرید و شارژ خدمات گروه فنی مهندسی پرهاست 

لطفا پس از واریز وجه، اطلاعات شامل تاریخ، کد رهگیری ، مبلغ و شماره تماس را در سامانه پشتیبانی گروه فنی مهندسی پرهاست به آدرس زیر وارد کنید
http://portal.parhost.ir/submitticket.php

و یا بهتر است هزینه را بصورت کارت به کارت ارسال نمایید

شماره حساب و کارت بنام حیدرنیا

حساب بانک سپه
شماره کارت عابربانک ۵۸۹۲۱۰۱۰۶۹۸۳۳۰۱۶
شماره حساب کوتاه مدت بانک سپه کد ۲۶۸ شعبه فلسطین جنوبی: ۲۶۸۳۰۱۱۵۳۰۱۱
شماره شبا IR340150000000268301153011

حساب بانک ملی
شماره کارت عابر بانک ۶۰۳۷۹۹۱۷۵۰۰۴۰۴۶۵
شماره حساب ۰۱۰۳۸۰۰۷۸۵۰۰۱
شناسه شبا: IR460170000000103800785001

حساب بانک آینده
شماره کارت عابر بانک  ۶۳۶۲۱۴۱۰۸۵۲۴۸۷۳۱
شماره حساب : ۰۲۰۲۴۳۹۲۸۶۰۰۶